IKEA
IKEA Beröra
Feb.2012

IKEA skulle lansere IKEA-katalogen for iPad. Målet var å skape blest rundt dette, og få så mange som mulig til å laste den ned. Ettersom vi kun hadde et banner på VG til disposisjon, ble løsningen et helt nytt produkt.

Skjermbilde 2015 12 10 Kl  15 28 26

Kunde
IKEA

Kategori

Next